Silalat di Angkola,
Bulung Gadung di Mandailing
Ulang marmayam amang di na sikola
Anggo gara-gara ni bujing-bujingRabu, 26 November 2008

Mandailing Julu - Mandailing Godang (Lubis - Nasution)

Olo pe na rap mar gorar Mandailing, tai sabotulna bahat juo doda parbedaan ni Bahasa nai, olope antong na leng mangarti iba, cuma pala pas baru idope binege, kadang ganjil juo di suping niba. Tai on ba inda namangua on, tando na dei baen kayo na hita, harana inda na Bahasa Mandailing sajo di hita an. Bahatdo Bahasa na lain, contona : Bahasa Muara Sipongi (leng namangarti do halai i bahasa Mandailing, iba dei naso mangarti bahasa ni halai), Bahasa Siladang / Aek Banir pe soni juo, Bahasa di Natal dot Batahan donok tu Bahasa Minang, soni muse tu Bahasa Jawa nadung onok tinggal di hitaon misalna Aek Galoga Panyabungan, Sidojadi Malintang, Trans Sinunukan dohot nalainna.
"Copek sakotik!" ning kalak Muara Sipongi
"Kacapik Sakatik!" ning kalak Siladang
"Paisar ale!" ning kalak Mandailing Julu
"Paipas sotik!" ning kalak Mandailing Godang
"Cepeten Sitik" ning kalak Jawa muse mai
.....
"Adong Sikekmu?" ning kalak Mandailing Julu
"Adong Surimu?" ning kalak Mandailing Godang
.....
"Pataing au" ning kalak Mandailing Julu
"Painte au" ning kalak Mandailing Godang
.....
"Ulang retuk!" ning kalak Mandailing julu
"Ulang marsurak" ning kalak Mandailing Godang
.....
Na anehna pala dung marmutik suan-suanani, di Mandailing julu idokon kalak mai Marbatu, pala di Mandailing Godang didokon kalak Mardanon. Ning roangku inda adong na pas nadua2 on, harana pala Marbatu Lancat-i, inda mungkin tarpangan baen pirna (Batu), soni juo pala Mardanon, inda mungkin juo tubu eme (Danon) di batang ni lancat i. Jadi pala get ipadonok tu Bahasa Indonesia, ning roangku dongan degenan mai ita baen Marbuah (ibuat sian Berbuah), biado ale, cocok do roa muyu?
.....
Baru-baru pindah kami sian Mandailing Julu tu Mandailing Godang, dodas mai irisak kalak au, "Hei Iken (ucok), Pataing Au Naon Ditoru Ni Batang Aponji i!" ningna mai mangarisak. Bo, ujawab muse antong "Monga do langa Lian?, Kei majolo Tetek darat tu lambung ni Ciak-Ciaki!" ningku mai mambalos, rap martata ma hami i. Ciak-ciak di Mandailing julu antong Sangge-Sangge dei gorarna. Tetek di Mandailing Godang (maaf miting), di Mandailing julu adong dei kampung nasotola mandok tetek sumbarangan harana naroncam dei, Eh rupana pula Bahasa Indonesia na lai muse dei artina.
.....
Aaahhhhhh Madina Yang Madani

4 komentar:

iLoeL DauLay mengatakan...

Hehehe... memang mandailing na kayo bahasa. manombo iba inda mangarti, tai anggo orang2 tua biaso na mangarti do halai.

Kanang ning halak sihepeng
dongan ning halak simangambat

padahal marjarak 3 huta ma ia on.

hehehhee

Fadhly Abadan Syakuro Nasution mengatakan...

Sangajo mada tile.
Tai kadang2 porlu juo mada, harana pala mangeceti di dalan, langsung binoto halak nai sanga na sian dia kampungna.
Oooo, bararti na sian Kotanopan
Oooo, kahanggi on mungkin sian Siabu
Oooo, ipar on mungkin na sian PYB, dst

Salam

google mengatakan...

hahahahaha
tetek = memek ma dai da
hahahaha
nakayo am antong alak mandailing on da hidup mandailing godangggg

Fadhly AS mengatakan...

@google :
he.he.he peto...

Bulunggadung Mandailing, O Tano Hasorangan, Tano Hatubuan, Inganan Parmayaman, Lubuk Parkatimbungan, Sian Ranjo Batu Santak Tu Sihepeng, Tano Nagambur Nanapu, Ingkon Mulak do au pala marhepeng..... alaleee bayaaa...