Silalat di Angkola,
Bulung Gadung di Mandailing
Ulang marmayam amang di na sikola
Anggo gara-gara ni bujing-bujingRabu, 10 Agustus 2016

IPON SAJOOOOO....!!!

"Boh, na ison dope homu langa Pareban?" ning Japardamean mandok Jarundut nadompak mambalun imbako di pantil-pantil ni masojidi anatara ni Maghorib dot kotu Isya disada ari naso margorar.
"Olo, tai on ma nangkin bo ale, taru nalupa muse ma maroban payung".
"Isolom non udanon, pot ronyang muse iba, homu inda mulak kamu langa?" ningia muse sapa-sapa.
"Get mulak mada angan-anganna, tai na tanggung muse doma bo, pala 40 minit nai na kotu Isya muse ma, rap ison ma ita soni jolo mangkobari" alus ni Japardamean mandok Jarundut.
"Lain carito i, madung sondia ma dongan Lubang i?" ning Japardamean muse songon na mamangkal carito.
"Lubang ni aha muse dei?" Ulang ko roncam dongan, masojid don ning Jarundut muse antong songon na mambalos. 
"Inda na roncam ba le, lubang ni sere i mada, lagi na ngana di masojid kita on, na ipantil-pantil nai do" ning Japardamean songon na mambela diri.
"Ah...ngana mangarti iba da reban, manombo antong marrasoki, manombo apus tangan, tai boto nadoran apus tangan do ulala" ning Jarundut lao mamatik loting pak-pak pucakoi.
"Inda agoan non dongan kakak i pala inda mulak kamu i?" ning Jarundut muse ma songon na mangarisak.
"Iambang ko dei antongan songon na ibagas mi kakak mu, pala nga mulak mar sajom haor ia sakampung" ning Japardamean songon na holas tai margiri.
"Inda ba, non inda mulak ko, bo hona pelos muse ho" ning Jarundut songon na manjajang.
"Anggo kakak mu, pas dei songon na ibukui carito lamo i, alaman tolu bolas buku na magoi" ning Japardamean songon na mambela alak bagas nia.
"Ammangggg....sondia muse mai dongan carito nai?" ning Jarundut sapa-sapa
.................


"Disada ampung najolo di Mandailing Julu adong ma sada bayo namargorar Jaulam (satiop mangan angkan namarulam)" ning Japardamean ma mamangkal carito.
"Maklum ma ita antong baya zaman Holabi i tile, angke bahat dope halak na ijodohkon" lanjut obar Japardamean
"Homa Labi, ulang sei na margiri nanga!" ning Jarundut songon na mur penasaran....
"Sobar jolo da dongan" ning Japardamean songon na marongok .......

2 komentar:

Cha Cha mengatakan...

SONGONDIA MA UJUNG NI CARITO NA,, NINGKU SONGON NA MARSAPA :D
www.uruskon.com

Cha Cha mengatakan...

KUNJUNGI DA www.uruskon.com

Bulunggadung Mandailing, O Tano Hasorangan, Tano Hatubuan, Inganan Parmayaman, Lubuk Parkatimbungan, Sian Ranjo Batu Santak Tu Sihepeng, Tano Nagambur Nanapu, Ingkon Mulak do au pala marhepeng..... alaleee bayaaa...